Especial Covid-19

El confinament ha creat una nova mirada de la ciutat, ha tret de l’espai públic les persones i la natura irromp amb força.

Deixem-la que s’acosti.

Recursos