2017- Fora la contaminació del barri!

Treball realitzat a l’aula entorn a la temàtica de la contaminació.